Vi phạm quy định về văn hóa công vụ sẽ bị xem xét, xử lý

Thứ Tư, 08/05/2019 10:33 GMT+7

(Thethaovanhoa.vn) - Bộ Nội vừa ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Đề án văn hóa công vụ nhằm khắc phục những hạn chế, tồn tại trong thực hiện văn hóa công vụ thời gian qua, góp phần hình thành phong cách ứng xử, lề lối làm việc chuẩn mực của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.
Đề án Văn hóa công vụ: Cần có chế tài xử phạt cán bộ, công chức vi phạm

Đề án Văn hóa công vụ: Cần có chế tài xử phạt cán bộ, công chức vi phạm

Chiều 19/3, Bộ Nội vụ tổ chức Hội thảo lấy ý kiến các bộ, ngành, địa phương, các chuyên gia, nhà khoa học về triển khai kế hoạch thực hiện Đề án Văn hóa công vụ. Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Trọng Thừa chủ trì Hội thảo.
Đề án đồng thời đảm bảo tính chuyên nghiệp, trách nhiệm, năng động, minh bạch, hiệu quả trong thực thi nhiệm vụ, công vụ, đáp ứng yêu cầu phục vụ nhân dân, xã hội.
Theo đó, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong các cơ quan, đơn vị nghiêm túc chấp hành các quy định của pháp luật, nội quy,  quy chế của cơ quan, đơn vị mình trong việc thực hiện văn hóa công vụ, coi đây là tiêu chí để bình xét thi đua, đề nghị khen thưởng hàng năm. Các trường hợp vi phạm quy định về văn hóa công vụ sẽ bị xem xét, xử lý theo quy định. Việc thực hiện văn hóa công vụ sẽ được kiểm tra, giám sát và thực hiện chế độ báo cáo hàng năm, sơ kết, tổng kết theo quy định.
Chú thích ảnh
Từ nay đến cuối năm, Bộ Nội vụ tổ chức biên soạn chương trình, tài liệu bồi dưỡng về văn hóa công vụ cho cán bộ, công chức, viên chức; phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng tiêu chí về văn hóa công vụ; phát động thi đua thực hiện văn hóa công vụ. Bộ sẽ nghiên cứu, đề xuất bổ sung các quy định về văn hóa công vụ trong Luật Cán bộ, công chức; Luật Viên chức, hoàn thành vào tháng 12/2019.
Các bộ, ngành, địa phương rà soát, sửa đổi các quy định có liên quan đến văn hóa công vụ theo thẩm quyền; nghiên cứu hoàn thiện các quy định về văn hóa công vụ phù hợp với đặc thù trong các hoạt động của bộ ngành, địa phương...  
Phó Vụ trưởng Vụ Công chức - Viên chức (Bộ Nội vụ) Nguyễn Tư Long cho biết, dự thảo Luật Cán bộ công chức và Luật Viên chức sửa đổi hiện nay chưa đặt ra vấn đề có một điều khoản riêng về văn hóa công vụ. Bộ sẽ nghiên cứu các quy định về quyền và trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong dự luật sao cho phù hợp với các quy định trong Đề án văn hóa công vụ. 
Trong quá trình sửa Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức, các nội dung như tăng cường xử lý kỷ luật nghiêm cũng là một phần trong văn hóa công vụ. Đối với quy định "công chức không được nịnh bợ, lấy lòng cấp trên vì động cơ không trong sáng", theo ông Nguyễn Tư Long, các quy định của văn hóa công vụ trong quan hệ ứng xử của cán bộ, công chức cũng được quy định trong dự thảo Luật sửa đổi về nghĩa vụ của công chức trong thi hành công vụ.
Ông Nguyễn Tư Long cho biết, qua nghiên cứu cho thấy, các quy định của Luật hiện hành vẫn phù hợp với Đề án văn hóa công vụ, quan trọng là sau này tổ chức thực hiện và có biện pháp như thế nào để thi hành cho tốt. Cùng với việc nghiên cứu Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức sửa đổi, Bộ Nội vụ sẽ xây dựng tiêu chí đánh giá, thi đua và đề nghị các bộ, ngành, địa phương đưa văn hóa công vụ vào tiêu chí đánh giá cán bộ, công chức, viên chức hàng năm.
Chu Thanh Vân
Ý kiến độc giả (0)
Gửi ý kiến
Chọn avatar
Họ tên*
Email*