Tin tức 24h

Bộ Y tế đề xuất sửa thời gian ủ bệnh, không phát hiện thêm ca mắc mới với Covid-19

Bộ Y tế đề xuất sửa thời gian ủ bệnh, không phát hiện thêm ca mắc mới với Covid-19

Bộ Y tế cho biết, việc sửa đổi này căn cứ trên cơ sở khoa học, diễn biến tình hình bệnh COVID-19 hiện nay và theo khuyến cáo của Tổ chức Y tế thế giới, Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Hoa Kỳ.