• Văn hóa ứng xử và Học viện phong thái URA

  Văn hóa ứng xử và Học viện phong thái URA
  16/12/2020 11:00

  Khi tôi đọc đề án Văn hóa công vụ được Chính phủ ban hành, tôi rất mừng, bởi tôi thiển nghĩ đây là sự mở đầu cho văn hóa ứng xử ở xứ ta trong thời đại văn minh và toàn cầu hóa hiện nay.

 • Vi phạm quy định về văn hóa công vụ sẽ bị xem xét, xử lý

  Vi phạm quy định về văn hóa công vụ sẽ bị xem xét, xử lý
  08/05/2019 10:33

  Bộ Nội vừa ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Đề án văn hóa công vụ nhằm khắc phục những hạn chế, tồn tại trong thực hiện văn hóa công vụ thời gian qua, góp phần hình thành phong cách ứng xử, lề lối làm việc chuẩn mực của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.

Hỗ trợ nâng cao sức đề kháng, giảm mệt mỏi