Một lớp có hai học sinh đạt điểm 10 môn Lịch sử

Sự yêu thích, nỗ lực và phương pháp học đúng đắn đã mang lại cho em Trần Thị Hảo và em Nguyễn Thị Thảo Duyên đạt điểm tuyệt đối môn Lịch sử trong Kỳ thi Trung học phổ thông Quốc gia 2019 vừa qua - một môn mà đa phần học sinh đều thấy "khó học". Hai em đều là học sinh chuyên Sử Trường Trung học phổ thông Chuyên Nguyễn Trãi, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương.

Ví điện tử Ví Việt

CASPER GROUP