Hà Nội giảm hơn 4.300 biên chế công chức và viên chức trong năm 2019

05/12/2018 11:21 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Ngày 5/2, tại kỳ họp thứ 7, Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội khóa XV, sau khi thảo luận, xem xét về tờ trình của UBND thành phố Hà Nội về tổng biên chế hành chính, sự nghiệp thành phố Hà Nội năm 2019, HĐND thành phố đã thông qua việc giảm hơn 4.300 biên chế công chức và viên chức trong năm 2019 với 97/97 đại biểu biểu quyết tán thành.

Bỏ biên chế giáo viên có tạo công bằng?

Bỏ biên chế giáo viên có tạo công bằng?

Gần đây, trong các cuộc họp góp ý cho Luật Giáo dục, chuyện bỏ biên chế giáo viên lại được nêu ra và thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận. Tuy nhiên, không phải đợi đến thời điểm hiện nay mà từ năm 2017 câu hỏi nên hay không nên bỏ biên chế giáo viên đã được đặt ra.

Theo đó, kế hoạch sử dụng biên chế hành chính và sự nghiệp năm 2019 của thành phố Hà Nội có 9.906 biên chế hành chính và 143.969 biên chế sự nghiệp. Cụ thể, biên chế công chức có 8.227 biên chế (trong đó dự phòng 17 biên chế), giảm 664 biên chế so với năm 2018. Lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP là 1.437 chỉ tiêu, tăng 79 chỉ tiêu so với năm 2018. Lao động hợp đồng theo định mức là 242 chỉ tiêu (giữ nguyên chỉ tiêu định mức lực lượng thanh tra xây dựng).

Chú thích ảnh
Chỉ tiêu biên chế từ 2015 - 2019. Ảnh: Internet

Biên chế sự nghiệp có 143.969 biên chế, trong đó biên chế viên chức có 123.765 biên chế (dự phòng là 36 biên chế), giảm 3.692 biên chế so với năm 2018. Lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP có 11.274 chỉ tiêu, giảm 294 chỉ tiêu so với năm 2018, do chuyển chỉ tiêu theo các đơn vị tự chủ và giảm do sắp xếp tô chức bộ máy. Lao động hợp đồng theo định mức có 8.930 chỉ tiêu, giảm 391 chỉ tiêu nhân viên nuôi dưỡng tương ứng theo số giảm học sinh khối mầm non năm 2019.

Đáng chú ý, Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội đã đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách đặc thù về khuyến khích các đối tượng nghỉ tinh giản biên chế, báo cáo đề xuất với Hội đồng nhân dân thành phố xem xét, quyết định theo thẩm quyền; chỉ đạo các sở, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã, các đơn vị thực hiện nghiêm và không được tự ký hợp đồng lao động làm công tác chuyên môn, kiên quyết chấm dứt theo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố; xây dựng kế hoạch, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố để tổ chức thi tuyển, nếu thi tuyển không được dứt khoát chấm dứt hợp đồng.

Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội cho thấy, thực hiện chỉ đạo của Thành ủy Hà Nội, Ban chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW của thành phố, trong năm 2018, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã có chỉ đạo quyết liệt và tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả trong công tác tổ chức, bộ máy và biên chế. Trong năm 2018, việc thực hiện biên chế đã đảm bảo theo đề án vị trí việc làm của các đơn vị, cơ bản số biên chế công chức, viên chức thực hiện đều thấp hơn Nghị quyết giao; việc thực hiện chính sách tinh giản biên chế tiếp tục được thực hiện bài bản, khoa học, công khai và minh bạch. Tính đến tháng 8 năm 2018, Sở Nội vụ đã tham mưu trình UBND thành phố Hà Nội phê duyệt 12 đợt tinh giản biên chế theo Nghị định 108 của Chính phủ với tổng số 695 người, tổng kinh phí là 63,553 tỷ đồng.

Nguyễn Thắng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm