• Hà Nội giảm hơn 4.300 biên chế công chức và viên chức trong năm 2019

  Hà Nội giảm hơn 4.300 biên chế công chức và viên chức trong năm 2019
  05/12/2018 11:21

  Ngày 5/2, tại kỳ họp thứ 7, Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội khóa XV, sau khi thảo luận, xem xét về tờ trình của UBND thành phố Hà Nội về tổng biên chế hành chính, sự nghiệp thành phố Hà Nội năm 2019, HĐND thành phố đã thông qua việc giảm hơn 4.300 biên chế công chức và viên chức trong năm 2019 với 97/97 đại biểu biểu quyết tán thành.

 • Biên chế công chức nhà nước năm 2019 giảm 5.508 so với 2018

  Biên chế công chức nhà nước năm 2019 giảm 5.508 so với 2018
  21/08/2018 07:37

  So với năm 2018, tổng biên chế công chức của cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước, cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài, công chức dự phòng và các hội có tính chất đặc thù giảm 5.508, còn 259.598 biên chế.

 • Muốn tăng lương phải giảm mạnh biên chế

  Muốn tăng lương phải giảm mạnh biên chế
  25/05/2018 11:44

  Muốn tăng tiền lương thì quan trọng nhất là phải sắp xếp lại bộ máy, biên chế và giảm tối đa lực lượng lao động không đáp ứng được yêu cầu sản xuất và không tạo được ra giá trị từ lao động.

 • Cắt giảm 267 cán bộ, công chức dư thừa trong các cơ quan nhà nước

  Cắt giảm 267 cán bộ, công chức dư thừa trong các cơ quan nhà nước
  06/12/2016 15:02

  Một trong những vấn đề được các đại biểu quan tâm trong phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Phước khóa IX ngày 6/12 là vấn đề dư biên chế trong các cơ quan nhà nước.