'Hà Nội FC đang tiếp cận những giá trị chuyên nghiệp'
Chủ tịch HĐQT Hà Nội T&T Nguyễn Quốc Hội

'Hà Nội FC đang tiếp cận những giá trị chuyên nghiệp'

Mọi thứ phải luôn vận động, tiến lên chứ không theo kiểu bình bình. Quan trọng hơn, chúng tôi luôn suy nghĩ rằng ngoài danh hiệu đơn thuần, giá trị lớn nhất đội bóng Thủ đô hướng đến đó là xác lập được thương hiệu của mình”, ông Nguyễn Quốc Hội tự hào về chặng đường đã qua của đội bóng.

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN ITAXA
Thông báo tuyển dụng phóng viên TTXVN
Công ty Cổ phần Dịch vụ Bảo vệ 24/7