'Hà Nội 1967 - 1975' là minh chứng cho sự kiên cường Việt Nam
Đề cử giải Bùi Xuân Phái - Vì tình yêu Hà Nội lần 14 - 2021

'Hà Nội 1967 - 1975' là minh chứng cho sự kiên cường Việt Nam

Sau triển lãm ảnh "Hà Nội 1967 – 1975" của nhiếp ảnh gia Đức Thomas Billhardt do Viện Goethe tại Việt Nam, Manzi Space Art và công ty Nhã Nam tổ chức hồi tháng 10/2020, cuốn sách cùng tên cũng đã được NXB Thế giới và Nhã Nam ấn hành ngay sau đó.

Chân trời mới - nước Đức trong tầm tay
Chân trời mới - nước Đức trong tầm tay