• Ngắm hoa Tớ Dày bung nở trên núi đồi Tây Bắc

    Ngắm hoa Tớ Dày bung nở trên núi đồi Tây Bắc
    23/01/2019 11:20

    Loài hoa Tớ Dày (Pằng Tớ Dày) gắn với mùa xuân ở vùng núi Tây Bắc. Đặc biệt, trong tâm thức cộng đồng dân tộc Mông ở Điện Biên nói riêng, Tây Bắc nói chung, hoa Tớ Dày nở là một tín hiệu báo mùa mùa Xuân đã về.