• Quyết định tăng thêm một ngày nghỉ lễ trong năm

    Quyết định tăng thêm một ngày nghỉ lễ trong năm
    20/11/2019 15:17

    Quốc hội vừa biểu quyết thông qua Bộ luật Lao động (sửa đổi), theo đó tán thành việc bổ sung thêm một ngày nghỉ lễ vào dịp Quốc khánh 2/9, nâng số ngày nghỉ lễ hằng năm lên 11 ngày.

Chân trời mới - nước Đức trong tầm tay
Chân trời mới - nước Đức trong tầm tay