• Nghỉ lễ dài ngày, Sapa quá tải khách du lịch

    Nghỉ lễ dài ngày, Sapa quá tải khách du lịch
    01/09/2014 10:06

    Kỳ nghỉ lễ kéo dài đang đẩy khu du lịch Sapa vào tình trạng quá tải. Không có một thống kê chính xác về lượng khách đang ở Sapa nhưng tình trạng quá tải này có thể thấy qua việc cháy phòng.

Hỗ trợ nâng cao sức đề kháng, giảm mệt mỏi