• Chuyện chỉ có ở offroad Việt Nam

    Chuyện chỉ có ở offroad Việt Nam
    08/06/2014 07:06

    Không được dự thi thì... tự thi. Xe mô hình hút người xem không kém xe thật. Đem xe tiền tỉ đi phá. Những câu chuyện nho nhỏ, vui nhộn bên lề cuộc thi offroad vừa diễn ra vào ngày 7/6 tại Làng Văn hóa Đồng Mô.