Trong các thành viên BTS, ai xứng đáng với danh hiệu ‘Chàng trai kết màn’?

Trong các thành viên BTS, ai xứng đáng với danh hiệu ‘Chàng trai kết màn’?

Thuật ngữ “Chàng trai kết màn” (Ending Fairy) được dùng để mô tả một thành viên nhóm nhạc có một tư thế hay cử chỉ cuối cùng trong một màn diễn gây được nhiều sự thu hút của khán giả. Và danh hiệu “Chàng trai kết màn” trong màn diễn ca khúc Boy With Luv của BTS không ai khác chính là Jungkook.

Ví điện tử Ví Việt

CASPER GROUP