Giải thưởng Bùi Xuân Phái - Vì tình yêu Hà Nội

Giải thưởng do Quỹ Bùi Xuân Phái và TT&VH phát độngnhằm động viên, hỗ trợ những sáng tác Văn học nghệ thuật, những công trình nghiên cứu tôn vinh Hà Nội, đồng thời khích lệ cho những hành động bảo vệ vẻ đẹp của Hà Nội ngàn năm văn hiến.