• Văn khấn rằm tháng 8

    Văn khấn rằm tháng 8
    21/09/2021 12:01

    Văn khấn Rằm tháng 8 Âm lịch: Theo phong tục lâu đời, nhân dân ta đều cúng vào ngày rằm hàng tháng.

KIỆT TÁC CHINH PHỤC ĐỈNH CAO