• Các đại dương ấm dần lên trong 12.000 năm qua

    Các đại dương ấm dần lên trong 12.000 năm qua
    28/01/2021 15:25

    Các đại dương trên Trái Đất đang ấm dần lên trong 12.000 năm gần đây, cho thấy tác động rõ rệt của con người đối với khí hậu toàn cầu. Đây là kết luận được đưa ra trong một nghiên cứu công bố tạp chí Nature số ra ngày 27/1. 

KIỆT TÁC CHINH PHỤC ĐỈNH CAO