Còn nhiều khó khăn, sơ hở, vi phạm pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước

Còn nhiều khó khăn, sơ hở, vi phạm pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước

Chiều 19/8, Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị tuyên truyền Luật phòng, chống tham nhũng và tập huấn công tác bảo vệ bí mật nhà nước năm 2019 cho toàn thể công chức, viên chức, người lao động khối cơ quan Bộ Nội vụ; đặc biệt là những công chức, viên chức làm công tác văn thư, lưu trữ tại các đơn vị trực thuộc Bộ thường xuyên tiếp xúc đối với bí mật nhà nước.

Ví điện tử Ví Việt

Tiêu điểm - Spotlight