'Cuộc chiến' với xuất bản phẩm giả: Khó khăn trong xử lý vi phạm
Bài 2

'Cuộc chiến' với xuất bản phẩm giả: Khó khăn trong xử lý vi phạm

Công ước Berne về bảo hộ quyền tác giả có hiệu lực ở Việt Nam đã gần 15 năm. Đồng thời, các cơ quan chức năng đã ban hành nhiều quy định, chế tài xử lý hành vi in, xuất bản, phát hành xuất bản phẩm giả. Thế nhưng, đến nay, việc thực thi các quy định pháp luật về vấn đề này vẫn còn nhiều bất cập, hạn chế. Nhiều đối tượng vẫn bất chấp, cố tình thực hiện hành vi in lậu, in giả, in nối bản trái phép, bởi lợi nhuận mang lại cao hơn rất nhiều so với mức xử phạt.

Ví điện tử Ví Việt

Tiêu điểm - Spotlight