• Olympic 2020

    Hy vọng nào cho bóng đá châu Á ở Olympic?

    Hy vọng nào cho bóng đá châu Á ở Olympic?
    22/07/2021 19:04

    Bóng đá châu Á chưa bao giờ được coi là đối trọng xứng tầm với các nền bóng đá ở những châu lục khác. Nhưng ở Olympic, với sân chơi dành cho các cầu thủ trẻ, bóng đá châu Á hoàn toàn có thể mơ mộng.