Từ One-Tone 1918 đến Chevrolet Colorado Centennial Edition 2018: Hành trình xuyên thế kỷ của chiếc pick up lừng danh

Từ One-Tone 1918 đến Chevrolet Colorado Centennial Edition 2018: Hành trình xuyên thế kỷ của chiếc pick up lừng danh

Hai, ba năm trở lại đây, đường phố Việt bắt đầu quen thuộc với hình ảnh những chiếc xe dáng thể thao mạnh mẽ với thùng chở hàng phong cách – một phong trào sử dụng xe bán tải-pick up đang lan rộng. Một trong những chiếc xe tiên phong của phong trào đó, đã bắt đầu hành trình của mình từ 100 năm trước.

  • # Đội bóng Trận HS Điểm

Bình luận mới nhất