• Công bố điểm thi THPT quốc gia 2019 vào ngày 14/7

    Công bố điểm thi THPT quốc gia 2019 vào ngày 14/7
    13/07/2019 15:21

    Theo quy định của Bộ Giáo dục & Đào tạo, công tác chấm thi THPT Quốc gia năm 2019 hoàn thành chậm nhất vào ngày 13/7 để hội đồng thi công bố và thông báo kết quả thi cho thí sinh (TS) vào 14/7/2019.