• Xuân Quỳnh - Vẫn mãi một tình yêu

    Xuân Quỳnh - Vẫn mãi một tình yêu
    06/10/2019 21:21

    Xuân Quỳnh: Trong các thi nhân Việt Nam hiện đại nếu có thể dùng một chữ YÊU áp vào cho cuộc đời và thơ của họ thì một người không thể thiếu trong đó là Xuân Quỳnh. Một trong số ít. Yêu thực trong đời, yêu có hình hài con người cụ thể và đem cái người thực đời thực yêu ấy vào thơ.

GIOVANNI