• Hillary Clinton và Steven Spielberg hợp tác làm phim

    Hillary Clinton và Steven Spielberg hợp tác làm phim
    03/08/2018 07:10

    Hillary Clinton và Steven Spielberg sẽ cùng hợp tác trong dự án chuyển thể cuốn sách "The Woman's Hour: The Great Fight To Win The Vote" (tạm dịch là: Thời khắc của phụ nữ: Cuộc chiến vinh quang giành quyền bỏ phiếu) của Elaine Weiss thành phim truyền hình.