• Ra mắt 'biên niên sử' dày 1200 trang về Thế chiến thứ hai

    Ra mắt 'biên niên sử' dày 1200 trang về Thế chiến thứ hai
    01/07/2022 21:11

    Cuốn sách phơi bày những điều khủng khiếp về Thế chiến thứ hai mà có lẽ nhiều người muốn quên đi mới có thể sống tiếp - cho dù các sử gia sinh ra là để những điều thảm khốc đã xảy ra không bị quên lãng hay trở thành vô nghĩa

ĐỐI THOẠI ĐẠI NHẠC HỘI SON 4