• Đà Nẵng phát lộ 3 móng tháp Chăm

    Đà Nẵng phát lộ 3 móng tháp Chăm
    03/08/2014 16:35

    Ngày 1/8, nhóm nghiên cứu khảo cổ thuộc trường ĐH Khoa Học Xã hội & Nhân văn Hà Nội và các cán bộ Bảo Tàng Điêu khắc Chăm Đà Nẵng đã làm phát lộ dấu tích Chăm tại thôn Quá Giáng 2 (Hoà Khương - Hoà Vang - Đà Nẵng).

Chân trời mới - nước Đức trong tầm tay
Chân trời mới - nước Đức trong tầm tay