• Sốt vé ở trận Nam Định vs Quảng Nam: Khi vé chợ đen cao gấp 5 lần

    Sốt vé ở trận Nam Định vs Quảng Nam: Khi vé chợ đen cao gấp 5 lần
    17/08/2019 07:34 PM

    Theo bảng niêm yết giá vé của Ban Tổ chức sân, vé ở khán đài A3 có giá 120.000 đồng/cặp nhưng sau khi qua tay các phe vé giá đã bị đẩy lên tới 600.000 đồng/cặp. Giá vé khán đài C, D bình thường chỉ có mệnh giá 20.000 đồng/cặp nhưng vé chợ đen lên tới 100.000 đồng/cặp.

Ngăn ngừa và đẩy lùi bệnh tim mạch bằng liệu pháp tự nhiên