• Tuyển nhân viên mắc bệnh tiểu đường

    Tuyển nhân viên mắc bệnh tiểu đường
    12/10/2018 10:23 AM

    Ở mục “Tuyển người” đăng trên báo có những dòng chữ như sau: “Hiệu bánh ngọt ở trung tâm thành phố Glasgow cần tuyển gấp một nữ nhân viên bán hàng. Điều kiện: Người đó mắc bệnh tiểu đường”.

TỔNG CÔNG TY KHÍ VIỆT NAM
Tiêu điểm - Spotlight