• Thăng trầm làng nghề tranh dân gian Đông Hồ

  Thăng trầm làng nghề tranh dân gian Đông Hồ
  10/11/2019 08:13 AM

  Cũng như nhiều nghề thủ công truyền thống khác, khi đất nước chuyển sang nền kinh tế thị trường, có nhiều thay đổi về nhu cầu thẩm mỹ, tranh dân gian Đông Hồ đứng trước nhiều khó khăn thách thức.

 • Bảo tồn, phát huy giá trị nghệ thuật Tranh dân gian Đông Hồ trong đời sống đương đại

  Bảo tồn, phát huy giá trị nghệ thuật Tranh dân gian Đông Hồ trong đời sống đương đại
  01/11/2019 07:08 PM

  Ngày 1/11, tại Bắc Ninh, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh phối hợp với Viện Văn hóa nghệ thuật quốc gia Việt Nam (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế "Bảo vệ và phát huy giá trị nghệ thuật tranh dân gian Đông Hồ trong đời sống đương đại".

 • Bất ngờ với 'Tranh dân gian Đông Hồ xưa và nay'

  Bất ngờ với 'Tranh dân gian Đông Hồ xưa và nay'
  31/10/2019 08:18 PM

  Chiều nay (31/10) tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam (66 - Nguyễn Thái Học, Hà Nội) đã diễn ra lễ khai mạc triển lãm Tranh dân gian Đông Hồ xưa và nay do Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam phối hợp với UBND tỉnh Bắc Ninh tổ chức.

 • Hoàn thiện hồ sơ tranh dân gian Đông Hồ đệ trình UNESCO

  Hoàn thiện hồ sơ tranh dân gian Đông Hồ đệ trình UNESCO
  12/08/2019 02:15 PM

  Hồ sơ về nghề tranh dân gian Đông Hồ do Viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) thực hiện đang được hoàn thiện để đề nghị Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) công nhận là di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp.

 • Nghề làm tranh dân gian Đông Hồ sắp trình UNESCO

  Nghề làm tranh dân gian Đông Hồ sắp trình UNESCO
  05/08/2019 07:41 AM

  Tồn tại và phát triển qua hàng trăm năm giữa vùng Kinh Bắc, tranh dân gian Đông Hồ mang giá trị văn hoá, lịch sử to lớn nhưng đang đứng trước nguy cơ mai một. Nhằm lưu giữ, phát huy di sản mỹ thuật này, hồ sơ Nghề làm tranh dân gian Đông Hồ đang được hoàn tất để đề nghị UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp.

Công ty Cổ phần Dịch vụ Bảo vệ 24/7