• Dựng lại lịch sử ngàn năm của sông, hồ Hà Nội

    Dựng lại lịch sử ngàn năm của sông, hồ Hà Nội
    12/11/2019 07:57 PM

    Ra mắt vào cuối tuần qua, "Sông hồ Hà Nội" có thể coi là một cuốn sách đặc biệt - khi vừa tiếp cận mảng sông hồ Hà Nội dưới góc độ khoa học, vừa đi sâu vào kiến giải những vấn đề lịch sử liên quan tới vùng đất định đô mà vua Lý Công Uẩn đã lựa chọn.

Ngăn ngừa và đẩy lùi bệnh tim mạch bằng liệu pháp tự nhiên