• Tết Hàn thực có phải là Tết Thanh minh?

    Tết Hàn thực có phải là Tết Thanh minh?
    26/03/2020 09:09 AM

    Rất nhiều người cho rằng, Tết Hàn thực và Tết Thanh minh có cùng một nguồn gốc và có liên quan đến nhau. Vậy Tết Hàn thực có phải là Tết Thanh minh?

Ngăn ngừa và đẩy lùi bệnh tim mạch bằng liệu pháp tự nhiên