• Thánh lễ đầu tiên tại Nhà thờ Đức bà Paris từ sau vụ hỏa hoạn

    Thánh lễ đầu tiên tại Nhà thờ Đức bà Paris từ sau vụ hỏa hoạn
    16/06/2019 05:56 PM

    Tổng giám mục Paris Michel Aupetit (Mi-sen Au-pơ-tít) chiều 15/6 đã cử hành thánh lễ đầu tiên tại Nhà thờ Đức bà Paris, từ sau vụ hỏa hoan cách đây 2 tháng. Nhưng do tình trạng nguy hiểm của nhà thờ, thánh lễ chỉ mở cửa cho một nhóm cử tọa rất giới hạn.