• Bảo hộ quyền tác giả trên Internet: Vô vàn thách thức

    Bảo hộ quyền tác giả trên Internet: Vô vàn thách thức
    14/08/2019 08:38 AM

    Hội thảo về thực thi quyền tác giả, quyền liên quan vừa được Cục Bản quyền tác giả Việt Nam (COV) phối hợp với Hiệp hội Phân phối nội dung ở nước ngoài của Nhật Bản (CODA) phối hợp tổ chức tại Hà Nội.