• Tháng 7 Âm lịch có phải là 'tháng cô hồn'

  Tháng 7 Âm lịch có phải là 'tháng cô hồn'
  02/08/2019 09:17 AM

  Tháng 7 Âm lịch tháng cô hồn: Theo quan niệm dân gian của người châu Á, tháng Bảy Âm lịch gọi là tháng cô hồn, tháng không may mắn, nên tránh các công việc trọng đại. Nhưng sự thực tháng Bảy Âm lịch có ý nghĩa thế nào?

 • Cúng cô hồn lang thang chỉ cần cháo trắng bỏ vào lá đa là đủ

  Cúng cô hồn lang thang chỉ cần cháo trắng bỏ vào lá đa là đủ
  12/08/2018 04:32 PM

  Theo quan niệm của người phương Đông, rằm tháng bảy là thời điểm rất quan trọng để người dân và phật tử thể hiện lòng tri ân báo hiếu với cha mẹ (Vu Lan báo hiếu) và cũng là dịp để họ thắp nén hương cúng các vong hồn lang thang trong cõi nhân gian được siêu thoát (Xá tội vong nhân).

 • VIDEO: Kiêng kỵ trong 'tháng cô hồn' là thiếu cơ sở khoa học?

  VIDEO: Kiêng kỵ trong 'tháng cô hồn' là thiếu cơ sở khoa học?
  12/08/2018 03:48 PM

  Còn các nhà nghiên cứu văn hóa lý giải thì chuyện nhiều người dân kiêng kỵ tháng Bảy âm lịch chỉ là thói quen và thiếu cơ sở khoa học.

 • Tháng Bảy âm lịch hoàn toàn không phải là 'tháng cô hồn'?

  Tháng Bảy âm lịch hoàn toàn không phải là 'tháng cô hồn'?
  12/08/2018 01:43 PM

  Theo quan niệm dân gian của người châu Á, tháng 7 gọi là tháng cô hồn, không may mắn, nên tránh các công việc trọng đại. Nhưng sự thực tháng 7 Âm lịch có ý nghĩa thế nào?