• Hướng tới ngày Quốc tế bảo tàng 18/5: Tạo sự kết nối chung cho tương lai và truyền thống

    Hướng tới ngày Quốc tế bảo tàng 18/5: Tạo sự kết nối chung cho tương lai và truyền thống
    06/05/2019 08:24 AM

    "Bảo tàng là trung tâm văn hóa: Tương lai của truyền thống" được Hiệp hội Bảo tàng quốc tế (ICOM) chọn làm chủ đề kỷ niệm Ngày Quốc tế bảo tàng 18/5 năm nay. Với chủ đề này, Hiệp hội Bảo tàng quốc tế khuyến khích các bảo tàng cùng tạo ra sự kết nối chung cho tương lai và truyền thống; giới thiệu các hoạt động tại địa chỉ: http://network.icom.museum/international-museum-day.

TỔNG CÔNG TY KHÍ VIỆT NAM
Tiêu điểm - Spotlight