• Phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Cách nào để vượt qua những thách thức?

    Phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Cách nào để vượt qua những thách thức?
    04/05/2019 07:50 AM

    Kinh nghiệm phát triển các ngành công nghiệp văn hóa và sáng tạo vừa được nhiều chuyên gia chia sẻ tại hội thảo “Phát triển các ngành công nghiệp văn hóa ở Việt Nam” cho thấy, tiềm năng phát triển các ngành công nghiệp văn hóa tại Việt Nam khá đa dạng, tuy nhiên để chuyển hóa và biến thành sức mạnh trong nền kinh tế quốc gia thì phải vượt qua nhiều thách thức.

TỔNG CÔNG TY KHÍ VIỆT NAM
Tiêu điểm - Spotlight