• Trải nghiệm làm DJ, VR Artist từ công nghệ kỹ thuật số cùng các học sinh Lào Cai

    Trải nghiệm làm DJ, VR Artist từ công nghệ kỹ thuật số cùng các học sinh Lào Cai
    25/11/2018 07:48 AM

    Sau 5 năm thực hiện, dự án giáo dục văn hóa nghệ thuật ODA do Viện Phát triển Đào tạo Văn hóa Nghệ thuật Hàn Quốc tổ chức tại Việt Nam đã tổng kết bằng các màn trình diễn, giới thiệu các sản phẩm nghệ thuật của các học sinh Lào Cai trong hai ngày 24,25/11 tại Trung tâm Văn hóa Hàn Quốc, 49 Nguyễn Du, Hà Nội.