• Hà Nội: Việc xả nước hồ Tây là đúng quy định để đảm bảo chống úng ngập

    Hà Nội: Việc xả nước hồ Tây là đúng quy định để đảm bảo chống úng ngập
    23/07/2019 09:47 PM

    Chiều 23/7, Phó Chánh Văn phòng UBND thành phố Hà Nội Lê Tự Lực khẳng định, việc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Thoát nước Hà Nội xả nước từ hồ Tây vào sông Tô Lịch là công tác vận hành thường xuyên từ trước đến nay, tuân thủ đúng quy định để bảo đảm công tác thoát nước mùa mưa, chống úng ngập, không phải làm việc làm cá biệt.