• TS tâm lý học Cù Thu Hương ra mắt truyện ký ‘Paris +14’

    TS tâm lý học Cù Thu Hương ra mắt truyện ký ‘Paris +14’
    03/12/2020 03:30 PM

    Có tên “Paris +14”, nhưng một phần lớn dung lượng trong cuốn truyện ký của tác giả Cù Thu Hương lại là những gì diễn ra ở Việt Nam trong mùa Covid-19. Sách do NXB Hội nhà văn ấn hành và vửa có buổi ra mắt tại Hà Nội. 

Ngăn ngừa và đẩy lùi bệnh tim mạch bằng liệu pháp tự nhiên