• Gặp lại tác giả được đưa vào sách giáo khoa (Kỳ 29):

    Nhà văn Lê Phương Liên - Hết mình vì văn học thiếu nhi

    Nhà văn Lê Phương Liên - Hết mình vì văn học thiếu nhi
    28/10/2020 19:00

    Nhà văn Lê Phương Liên có 2 trang tác giả ở những sách giáo khoa thuộc các lớp đầu cấp. Ở sách Tiếng Việt 1 (tập 2), bộ Cùng học để phát triển năng lực là truyện ngắn Ngày em tới trường. Ở sách Ngữ văn 6 (tập 1, bộ hiện hành) là bài Nụ cười của mẹ.

Chân trời mới - nước Đức trong tầm tay
Chân trời mới - nước Đức trong tầm tay