Chân sút hàng đầu

Cristiano Ronaldo

Real
Cristiano Ronaldo

Bàn thắng

1999
TỔNG CÔNG TY KHÍ VIỆT NAM
SEA Games 2019