• Tiếp tục xử lý nghiêm việc vi phạm nồng độ cồn trong 7 ngày nghỉ Tết

    Tiếp tục xử lý nghiêm việc vi phạm nồng độ cồn trong 7 ngày nghỉ Tết
    23/01/2020 23:20

    Cục Cảnh sát giao thông vừa yêu cầu lãnh đạo Phòng Cảnh sát giao thông Công an các đơn vị, địa phương tiếp tục tập trung chỉ đạo với tinh thần cao nhất; Cảnh sát giao thông cấp tỉnh và cấp huyện đảm bảo tối đa lực lượng, phương tiện để thực hiện, tham mưu cho Giám đốc Công an tỉnh, thành phố huy động lực lượng Cảnh sát cơ động, Cảnh sát trật tự, Công an cơ sở…