• Saudi Arabia hành quyết 3 binh sĩ phạm tội phản quốc

    Saudi Arabia hành quyết 3 binh sĩ phạm tội phản quốc
    10/04/2021 20:09

    Ngày 10/4, Bộ Quốc phòng Saudi Arabia thông báo đã hành quyết 3 binh sĩ về tội phản quốc. Các binh sĩ này đã bị kết tội "cấu kết với kẻ thù" nhằm đe dọa các lợi ích của quân đội và vương quốc.