• Văn khấn mùng 1 tháng 7 Âm lịch

  Văn khấn mùng 1 tháng 7 Âm lịch
  08/08/2021 08:48

  Văn khấn mùng 1 tháng 7 Âm lịch​​​​​​​: Ngày 1 tháng 7 lịch âm theo phong tục lâu đời, nhân dân ta đều cúng vào ngày rằm và mồng một hàng tháng.

 • Văn khấn mùng 1 tháng Tư Âm lịch theo phong tục người Việt

  Văn khấn mùng 1 tháng Tư Âm lịch theo phong tục người Việt
  12/05/2021 07:12

  Hôm nay là ngày 1 tháng 4 lịch âm, phong tục lâu đời, nhân dân ta đều cúng vào ngày rằm và mồng một hàng tháng.

 • Văn khấn mùng 1 tháng 3 Âm lịch

  Văn khấn mùng 1 tháng 3 Âm lịch
  12/04/2021 07:06

  Văn khấn mùng 1 tháng Ba Âm lịch: Hôm nay là ngày 1 tháng 3 lịch âm, phong tục lâu đời, nhân dân ta đều cúng vào ngày rằm và mồng một hàng tháng.

 • Văn khấn mùng 1 tháng Hai Âm lịch

  Văn khấn mùng 1 tháng Hai Âm lịch
  13/03/2021 08:58

  Văn khấn mùng 1 tháng Hai Âm lịch: Hôm nay là ngày 1 tháng 2 lịch âm, phong tục lâu đời, nhân dân ta đều cúng vào ngày rằm và mồng một hàng tháng.

 • Văn khấn mùng 1 tháng Bảy Âm lịch

  Văn khấn mùng 1 tháng Bảy Âm lịch
  19/08/2020 13:19

  Văn khấn mùng 1 tháng Bảy Âm lịch: Hôm nay là ngày 1 tháng 7 lịch âm, phong tục lâu đời, nhân dân ta đều cúng vào ngày rằm và mồng một hàng tháng.

 • Văn khấn mùng 1/6 âm lịch

  Văn khấn mùng 1/6 âm lịch
  21/07/2020 09:33

  Văn khấn mùng 1 và ngày rằm hàng tháng: Ngày mùng 1 gọi là ngày sóc. Nguyên nghĩa từ sóc là khởi đầu, bắt đầu. Ngày Rằm gọi là ngày vọng. Vọng có nghĩa là nhìn xa trông rộng, ngày mặt trăng, mặt trời đối xứng nhau ở hai cực xa nhất trong tháng.

 • Văn khấn mùng 1 tháng Tư Âm lịch tháng nhuận năm 2020

  Văn khấn mùng 1 tháng Tư Âm lịch tháng nhuận năm 2020
  23/05/2020 07:07

  Văn khấn mùng 1: Theo lịch Âm, hôm nay là ngày 1 tháng 4 của tháng nhuận. Năm nay, có 2 tháng Tư âm lịch. Theo phong tục lâu đời, nhân dân ta đều cúng vào mồng một và ngày rằm hàng tháng.

Chân trời mới - nước Đức trong tầm tay
Chân trời mới - nước Đức trong tầm tay