• Góc nhìn 365

    Tâm linh trực tuyến

    Tâm linh trực tuyến
    25/02/2021 07:56

    Chúng ta đã ở rất gần thời điểm Rằm tháng Giêng – thời điểm các chùa chiền trên toàn quốc sẽ lại nhộn nhịp tất bật như câu “lễ quanh năm không bằng Rằm tháng Giêng” mà ai cũng biết.