• Văn hóa ứng xử và Học viện phong thái URA

    Văn hóa ứng xử và Học viện phong thái URA
    16/12/2020 11:00

    Khi tôi đọc đề án Văn hóa công vụ được Chính phủ ban hành, tôi rất mừng, bởi tôi thiển nghĩ đây là sự mở đầu cho văn hóa ứng xử ở xứ ta trong thời đại văn minh và toàn cầu hóa hiện nay.

Hỗ trợ nâng cao sức đề kháng, giảm mệt mỏi