• Khảo sát quốc tế về ‘hallyu’, BTS đứng đầu hạng mục Ca sĩ

    Khảo sát quốc tế về ‘hallyu’, BTS đứng đầu hạng mục Ca sĩ
    29/01/2021 15:21

    Thế giới nghĩ gì về nội dung giải trí của Hàn Quốc? Mới đây, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hàn Quốc cũng như Quỹ Giao lưu Văn hóa Quốc tế Hàn Quốc đã công bố Khảo sát quốc tế về Hallyu (Làn sóng Hàn Quốc) cho năm 2021. Những người tham gia khảo sát bao gồm 8.500 người hâm mộ văn hóa Hàn Quốc từ 18 quốc gia, chẳng hạn như Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản, Pháp...