• Xác định được kết cấu, hình dáng, kích thước Hào thành Nhà Hồ

    Xác định được kết cấu, hình dáng, kích thước Hào thành Nhà Hồ
    09/01/2020 19:47

    Ngày 9/1, Trung tâm Bảo tồn Di sản Thành Nhà Hồ phối hợp với Viện Khảo cổ học tổ chức Hội nghị báo cáo sơ bộ kết quả khai quật Hào thành phía Đông và phía Tây Thành Nhà Hồ. Các nhà nghiên cứu khoa học đại diện cho Viện Khảo cổ học, Cục Di sản Văn hóa (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch), Hội đồng Di sản Văn hóa quốc gia và một số sở, ngành liên quan đã dự Hội nghị.