• Thi tuyển phương án kiến trúc Khu di tích Hoàng thành Thăng Long

    Thi tuyển phương án kiến trúc Khu di tích Hoàng thành Thăng Long
    12/02/2014 14:00

    Cuộc thi tuyển chọn phương án thiết kế tốt nhất nhằm mục đích xây dựng một không gian văn hóa cộng đồng hài hòa về kiến trúc cảnh quan, đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật trong một tổng thể khu Trung tâm chính trị - hành chính Ba Đình.