• Hà Nội thông qua nhiều nghị quyết phát triển kinh tế, xã hội

    Hà Nội thông qua nhiều nghị quyết phát triển kinh tế, xã hội
    07/07/2020 14:10

    Ngày 7/7, trong ngày làm việc thứ 2 của Kỳ họp thứ 15, HĐND thành phố Hà Nội khóa XV với 100% đại biểu có mặt tán thành đ ãthông qua Nghị quyết về điều chỉnh, bổ sung danh mục các dự án thu hồi đất năm 2020; dự án chuyển mục đích đất trồng lúa, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng năm 2020.

ĐỐI THOẠI ĐẠI NHẠC HỘI SON 4