• Cầm biển xin việc giữa đường, có gì nhục nhã?

    Cầm biển xin việc giữa đường, có gì nhục nhã?
    19/08/2015 05:20

    Gần đây, dư luận xôn xao trước việc một thanh niên đứng ở đường cầm tấm biển: “Tôi vừa tốt nghiệp, tôi đã là bố. Tôi cần một công việc để mua sữa cho con. Bạn cần tuyển tôi”.